Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Culegere date pt. calcul salarii/Modificare/Concedii medicale

De la Manual
Jump to navigation Jump to search

In aceasta fereastra se completeaza obligatoriu:

 • tip - se selecteaza din lista (Initial sau Continuare)
 • serie
 • numar
 • data acordarii
 • data de inceput
 • data de sfarsit
Completarea perioadei pentru care se acorda concediul medical are ca efect completarea automata a rubricilor Zile, Ore, Zile platite (Angajator si FNUASS/FAAMBP).
Selectarea codului de indemnizatie are ca efect completarea automata a rubricilor Coef, Suma aferenta C.M. si Suma aferenta (Angajator si FNUASS/FAAMBP).
 • cod boala - obligatoriu in cazul urgentelor medico-chirurgicale, boli infecto-contagioase, boli contagioase care necesita izolare (vezi Codificare boli)
 • CNP copil - in cazul anumitor coduri de indemnizatie
 • Parafa medic - se completeaza optional.
In cazul unui concediu medical continuare, rubrica se completeaza automat cu parafa certificatului medical anterior daca se apasa click pe eticheta.
 • Nr aviz medic expert - daca este mentionat pe certificat
 • Calcul manual - valori posibile Da si Nu
Selectarea valorii Da pune la dispozitia utilizatorului, pentru completare manuala, rubricile Zile platite (Angajator si FNUASS/FAAMBP) si Suma aferenta (Angajator si FNUASS/FAAMBP).
Exemplu: indemnizatia de concediu medical pentru o decizie de carantinare emisa de DSP cand salariatul s-a reintors dintr-o tara cu risc.


Salvarea informatiei se face apeland functia F5 Salvare sau apasand butonul Salvare.

Abandonarea actiunii de actualizare se face apeland functia F4 Abandon sau apasand butonul Abandon.

Probleme la salvarea unui concediu medical - nu am informatii suficiente pentru numarul de zile de stagiu[modificare]

In cazul in care, in arhiva furnizata de modulul de Salarii, nu exista informatii suficiente pentru numarul de zile de stagiu necesar pentru calculul concediului medical, suma aferenta acestuia este zero.

Din fereastra Modificare se pot adauga informatii despre zilele lucrate si venitul pentru care s-a achitat CAS apeland functia F2 adaugare rand si selectand din lista Actualizare venituri prin dublu-click sau apasand butonul Actualizare venituri.

Observatii[modificare]

In cazul unui certificat medical de tip Continuare se afiseaza automat informatii despre concediul initial si despre concediul medical continuare (seria, numarul, data la care a inceput si parafa)

In partea de jos a ferestrei, se afiseaza date despre

 • zile in ultimele 6 luni
 • numar de luni de stagiu
 • perioada luata in calcul (prima si ultima luna de stagiu)
 • venitul pentru care s-a achitat CAS
 • numarul de ore / zile pentru care s-a achitat CAS
 • venit limita pentru media zilnica
 • media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei